Drobečková navigace

O studiu > Lektoři > Marie Ančerlová

Marie Ančerlová 

Marie_lektorka.jpgBc. Marie Ančerlová 

lektorka pohybových a tanečních aktivit pro děti

- v současné době zakončuje studium Fakulty tělesné výchovy a sportu na UK obor APA.

Pedagogická praxe
- asistentka pedagoga v Jedličkově Ústavu
- asistentka v mateřské školce

Co představuje studijní obor APA (Aplikované pohybové aktivity), kterému se věnuji?

Pohybové aktivity mohou hrát klíčovou roli při začlenění osob se speciálními potřebami či zdravotním postižením, jejich osobnostně-sociálním formování nebo při prevenci zdravotních poruch vztahujících se k nedostatečnému pohybu. V oblasti fyzické aktivity se jedná o rozvoj motorických dovedností uplatnitelných v běžném životě a dovolujících zvýšení kvality i kvantity pohybových návyků. V oblasti psychické a sociální pomáhají pohybové aktivity rozvíjet sebevědomí, sociální dovednosti, podporují mezilidské vztahy, mohou rozvíjet empatii atd. V oblasti aplikovaných pohybových aktivit hraje významnou roli posílení důvěry ve vlastní schopnosti. APA se snaží dosáhnout inkluze v co největší možné míře, tak abychom měli všichni stejné možnosti a šanci prožít spokojený život.

Proto jsem si zvolila téma své Bakalářské práce „Aplikování programu Drums Alive (Bubnování na Gymnastické míče) pro osoby po míšní lézi.“ Jedná se o fitness program, kdy za využítí gymnastických míčů a paliček na bicí nástroje provádíme cvičení do rytmu hudby. Výzkum ukázal, že cvičení má pozitivní vliv na psychiku jedince. Nyní práci rozšiřuji a v navazujícím Magisterském studiu se zabývám tím, zda má toto cvičení pozitivní vliv na kondici v seniorském věku